BODOVALJCI

Udruga Studio B predstavila projekt: "Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica"

Uvodnu konferenciju projekta "Osnaživanje mladih pokretača ruralnih zajednica" održala je jučer  u Bodovaljcima  Udruga za promicanje  aktivnog sudjelovanja Studio B.

 

Jednogodišnji pilot projekt  usmjeren  na podizanje kvalitete života mladih u općini Vrbje, koja se nalazi u prvoj skupini po indexu razvijenosti.  Projekt vrijedan 85.568, 46 kuna predstavila je njegova voditeljica Nikolina Jureković.  voditeljica projekta. Projekt će se  realizirati u vremenu od 25.   veljače 2020. do 31. siječnja 2021. godine  u partnerstvu s Općinom Vrbje, koja će u manjem dijelu  financirati projekt, jer  Ministarstvo za demografiju, obitelj,  mlade  i socijalnu politiku snosi  98,17 posto ukupnih troškova.

 

O projektu su govorile i zamjenica načelnika Barbara Jurčević, koja je   i članica projektnog tima i bit će uključena  kao izvoditelj aktivnosti, te  Valentina  Stojaković  koja ima

 iskustva u radu  s mladima  koje je stekla kroz prethodne projekte  koje je provela ova Udruge  Studio B, a zaposlena je  kao koordinatorica projektnih  zadužena za koordiniranje cijelog projekta.

 

Zamjenica načelnika Barbara Jurčević  ističe da je Općina Vrbje  prihvatila projekt   jer je Udruga Studio B već  opravdali svoje postojanje   kroz različite projekte, a uz to  Općina podražava ovakve projekte i mlade, nastojeći  ima, u okviru svojih mogućnosti,  pomoći u svakodnevnom životu, radu, školovanju  i društvenim aktivnostima.

 

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj projekta je osnaživanje mladih iz ruralnog područja i podizanje kvalitete njihova života; te osiguravanje jednakih mogućnosti za mlade iz ruralnog područja.
Specifični ciljevi projekta:

  1. Osnažiti mlade za aktivno sudjelovanje u društvenom životu zajednice;
  2. Pružiti prostor mladima za razvijanje njihovih potencijala, te im omogućiti podršku u realizaciji i osmišljavanju aktivnosti mladih za mlade, pružiti mentorstvo, znanje i vođenje mladima kako prenijeti vlastite ideje u realizirane akcije;
  3. Pružiti mogućnost mladima za povećanje njihove zapošljivosti kroz kvalitetne edukativne sadržaje usmjerene razvijanju tzv. ključnih kompetencija (s naglaskom na IKT vještine i komunikacijske vještine); te sadržaje karijernog usmjeravanja;
  4. Uključiti mlade u provedbu volonterskih aktivnosti u lokalnoj zajednici;
  5. Pružiti prostor mladima za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena kroz aktivnosti usmjerene sprječavanju devijantnog ponašanja;
  6. Ostvariti međusektorsku suradnju u razvoju i provedbi projekata za mlade – kroz ovaj projekt uspostavit će se suradnja civilnog i javnog sektora kroz partnerstvo s jedinicom lokalne samouprave. Na ovaj način postiže se sinergijsko djelovanje u jačanju zajednice.
  7. Doprinijeti sprječavanju iseljavanja mladih iz ruralnih područja – sveobuhvatna provedba projekta doprinijet će zadovoljavanju potreba mladih na našem području što će ih motivirati na ostanak u svojoj zajednici.
  8. Ostvarivanje inkluzivnog i održivog rasta zajednice kroz provedbu aktivnosti koji za cilj imaju veću participaciju mladih u društveno korisnim aktivnostima.

CILJNA SKUPINA

– 80 mladih s područja općine Vrbje, uključujući:

– Mlade s manje mogućnosti, po sljedećoj kategorizaciji:

– Ekonomske prepreke: Mladi uključeni u ovaj projekt su slabijeg ekonomskog statusa. Dolaze iz područja niske razvijenosti, te iz obitelji koje se suočavaju sa socio-ekonomskim poteškoćama.

– Društvene prepreke – mladi pripadnici nacionalnih i drugih manjina; mladi iz alternativne skrbi, mladi s invaliditetom.

PLANIRANE AKTIVNOSTI

1) „Što je tebi bitno?” – Istraživanje o uzrocima (ne)sudjelovanja mladih u društvu i njihovim potrebama
2) Komunikacijski trening – 4 radionice s ukupno 15 sudionika
3) Karijerno usmjeravanje – 5 radionica s ukupno 10 sudionika
4) Radionice izrade prirodne kozmetike i upcyclinga – 2 radionice za 10 sudionika
5) IKT trening – 5 radionica s ukupno 10 sudionika
6) Pomoć u učenju – ukupno 10 volontera
7) „Sunčana strana ulice“ – klub za mlade – ukupno 25 mladih
8) #ŽivimRuralnoMislimGlobalno – društvena kampanja

OČEKIVANI REZULTATI

– provedeno istraživanje na 100 ispitanika (15 – 30 godina) koje će nam dati egzaktne podatke o uzrocima (ne)sudjelovanja mladih u društvu, njihovim potrebama, te motivaciji za ostanak u ruralnoj sredini.

– 20 mladih steklo meke vještine, metode i tehnike komunikacije i prezentacijske vještine kroz pohađanje komunikacijskog treninga

– 10 mladih povećalo svoju zapošljivost kroz pohađanje edukacija karijernog usmjeravanja (spoznavanje vlastitih kompetencija, pisanje životopisa, radionice samozapošljavanja)

– 10 mladih prošlo radionice izrade proizvoda prirodne kozmetike i upcyclinga što pridonosi atraktivizaciji ruralnih krajeva s ciljem zadržavanja mladih u lokalnoj sredini

– ostvarena vidljivost cijelog projekta i ruralne zajednice (kroz veću prisutnost aktivnosti u medijima)

– 10 mladih uključeno u volontiranje kroz pružanje aktivnosti pomoći u učenju za djecu, te upućivanje u volonterske aktivnosti drugih organizacija na području općine

– 10 mladih razvilo svoje informatičke vještine kroz IKT trening koji će koristiti pristup vršnjačkog učenja (mladi za mlade, razmjena znanja i vještina)

– 25 mladih dobilo prostor za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena s ciljem smanjenja „boravka na ulici“ i devijantnog ponašanja

– svi sudionici razvili međusobno razumijevanje, uvažavanje i toleranciju

– promovirano aktivno sudjelovanje u životu zajednice, jednakost i inkluzija; sudionici razvili vještine, znanja i stavove o ovim temama, te kako ih promovirati

Slične objave