HDZ BPŽ - izborni program PDF Ispis E-mail
Autor HDZ BPŽ   
10. svibnja 2013.

Gospodarstvo, gospodarska infrastruktura i zapošljavanje - apsolutni prioritet

• Izgradnja Centra izvrsnosti za obnovljive izvore energije sa specijalizacijom na biomasu u sklopu Industrijske zone Bjeliš u Slavonskom Brodu - projekt je dobio tehničku pomoć za pripremu iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, a financirat će se sredstvima EU fondova (ukupna vrijednost projekta je 17,3 milijuna kuna)

• Izgradnja Panonskog zelenog industrijskog parka u Novoj Gradiški - projekt je dobio tehničku pomoć za pripremu iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, a financirat će se sredstvima EU fondova (ukupna vrijednost projekta je 222 milijuna kuna)
• Potpora dovršetku izgradnje i komunalnog opremanja lučkog područja Luke Slavonski Brod i realizacija investicija u gospodarskoj zoni lučkog područja (izgradnja plinske termoelektrane započinje krajem 2013. godine, a u drugoj fazi predviđena je izgradnja tvornice bioetanola, što će biti jedna od najvećih pojedinačnih investicija u RH (600 milijuna kuna) koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta te zapošljavanje u poljoprivrednoj proizvodnji)
• Izgradnja Logističko-distribucijskog centra Oprisavci na križanju koridora Vc i X. - projekt pripremljen za kandidiranje za EU fondove (ukupna vrijednost projekta je 73 milijuna kuna)
• Formiranje i realizacija Industrijske zone Klakar na ukupnoj površini od 200 ha - projekt je predviđen kao centar za automobilsku industriju i uvršten je u katalog Svjetske banke, a financirat će se sredstvima EU fondova
• Nastavak postojećeg Programa razvoja poduzetničkih zona u Brodsko-posavskoj županiji s komunalnim opremanjem i stavljanjem u funkciju novih poduzetničkih zona
• Daljnje kadrovsko osnaživanje i jačanje Županijske razvojne agencije (CTR d.o.o.) u cilju što učinkovitijeg korištenja sredstava iz strukturnih fondova EU
• Nastavak subvencioniranog kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva Brodsko-posavske županije s ciljem poticanja investicija i otvaranja novih radnih mjesta – najpovoljniji oblik financiranja investicija na financijskom tržištu s kamatom od svega 2%, rokom otplate kredita do 10 godina, razdobljem počeka do 2 godine te s učešćem do 50% kredita za obrtni kapital
• Nastavak programa dodjele bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima i osnaživanje potpornih institucija za učinkovito korištenja potpora iz nacionalnih i EU izvora
• Promidžba poduzetništva i obrtništva organiziranjem županijskih sajmova i manifestacija (Poljoprivredno-poduzetničke ideje, Sajam proizvođača namještaja, Međužupanijska stočarska izložba i Sajam Slavonski Brod)
• Organiziranje edukacija poduzetnika i obrtnika za učinkovitije korištenje dostupnih sredstava s ciljem poboljšanja njihove konkurentnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i vodno gospodarstvo
• Potpora poljoprivrednicima za učinkovitije korištenje sredstava iz Fonda za ruralni razvoj
• Sufinanciranje Programa čišćenja i uređenja kanalske mreže, ukupne vrijednosti 60 milijuna kuna u četverogodišnjem razdoblju
• Uspostava sustava navodnjavanja u Brodsko-posavskoj županiji:
• Nastavak provedbe projekta sustava navodnjavanja Orubica – izgradnja sustava
• Projektiranje i izgradnja sustava navodnjavanja za općine Sibinj, Bebrina, Brodski Stupnik i Oriovac
• Projektiranje i izgradnja sustava navodnjavanja za općine Slavonski Šamac, Sikirevci, Gundinci, Vrpolje i Velika Kopanica
• Potpora udruživanju poljoprivrednika u klastere
• Uspostavljanje mreže Lokalnih akcijskih grupa (LAG Posavina, LAG Ravnica i LAG Zapadna Slavonija)

Pitka voda svakom domaćinstvu
• Završetak izgradnje vodoopskrbnih sustava na području Brodsko-posavske županije (distributivni vodovi) – ulaganja u ukupnom iznosu od 50 milijuna kuna
• Izgradnja sustava vodoodvodnje za cijelo područje Brodsko-posavske županije - ulaganja u ukupnom iznosu od 710 milijuna kuna

Plinofikacija – jeftiniji energent gospodarstvu i domaćinstvima
• Završetak plinofikacije na području cijele Brodsko-posavske županije
• Izgradnja srednjetlačne plinske mreže u općinama Slavonski Šamac, Sikirevci i Oprisavci

Cestogradnja – bolja prometna povezanost
• Izgradnja Istočne vezne ceste u Slavonskom Brodu (izrađen Idejni projekt)
• Izgradnja Sjevernog traka Svačićeve i spoja Zapadne vezne ceste sa Istočnom veznom cestom u Slavonskom Brodu (ishođena Lokacijska dozvola)
• Izgradnja podvožnjaka u Ulici kralja Dmitra Zvonimira u Novoj Gradiški temeljem potpisanog Sporazuma o sufinanciranju između HŽ-a, ŽUC-a i grada Nove Gradiške (ukupna vrijednost investicije je 21 milijun kuna)
• Izgradnja južne obilaznice grada Nove Gradiške (za jednu dionicu dobivena potvrda Glavnog projekta i osigurano financiranje od strane HC-a, za drugu dionicu ishođena lokacijska dozvola - ukupna vrijednost investicije je 96 milijun kuna)
• Izgradnja Državne ceste D7 Bijela Stijena – Okučani - Stara Gradiška (u tijeku je ishođenje Lokacijske dozvole)
• Izgradnja podvožnjaka u Osječkoj ulici u Slavonskom Brodu (početak izgradnje u 2013. godini)
• Izgradnja obilaznice naselja Kruševica i Slavonski Šamac
• Kontinuirano održavanje županijskih lokalnih i nerazvrstanih cesta na području gradova i općina u vrijednosti od oko 20 milijuna kuna/godišnje

Čist okoliš i energetska učinkovitost
• Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom (ulaganja u ukupnom iznosu od 110 milijuna kuna)
• Uspostava mreže za mjerenje kakvoće zraka
• Izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete u općinama Brodsko-posavske županije (ulaganja u ukupnom iznosu od 209 milijuna kuna)
• Energetska obnova zgrada u javnom sektoru i korištenje obnovljivih izvora energije
• Potpora gospodarstvu i kućanstvima za uvođenje obnovljivih izvora energije (OIE)

Europska budućnost Brodsko-posavske županije
• NASTAVAK PROVEDBE PROJEKATA IZ PREDPRISTUPNIH FONDOVA EU – 30 projekt ukupne vrijednosti 105,9 milijuna kuna (13 projekata u provedbi i 17 projekata u pripremi), od toga:  
• IPA II (Prekogranična suradnja RH – BIH) – 2 projekta ukupne vrijednosti 5,0 milijuna kuna
• IPA II (Prekogranična suradnja RH – Srbija) – 1 projekt ukupne vrijednosti 2,5 milijuna kuna
• IPA III c (Regionalna konkurentnost) – 1 projekt ukupne vrijednosti 11,3 milijuna kuna (Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj BPŽ – u izgradnji)
• IPA IV (Razvoj ljudskih potencijala) – 6 projekata ukupne vrijednosti 7,1 milijuna kuna
• IPARD (Poljoprivreda i prerađivačka industrija) – 20 projekata ukupne vrijednosti 80,0 milijuna kuna
• PRIJAVA I PROVEDBA PROJEKATA PREMA STRUKTURNIM FONDOVIMA EU - 12 projekata ukupne vrijednosti 891,9 milijuna kuna (projekti dobili tehničku pomoć ili projekti u pripremi)  

Obrazovanje i znanost – preduvjeti razvoja

• PREDŠKOLSKI ODGOJ
• Novi dječji vrtići u općinama Vrpolje, Sibinj, Davor i Garčin

• OSNOVNO ŠKOLSTVO
• Nastavak izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije osnovnih škola u Ruščici, Podcrkavlju, Novoj Kapeli i Garčinu
• Izgradnja, dogradnja ili rekonstrukcija osnovnih škola u Slavonskom Brodu (Jelas i Mali Pariz), Novoj Gradiški (Jug), Gundincima i Slobodnici
• Nastavak izgradnje školskih športskih dvorana u Podcrkavlju i Adžamovcima
• Izgradnja školskih športskih dvorana u Slavonskom Brodu (Jelas i Mali Pariz), Sikirevcima,  Slobodnici i Vrbovi

• SREDNJE ŠKOLSTVO
• Izgradnja i opremanje Gimnazije 2 u Slavonskom Brodu   
• Dogradnja i opremanje Obrtničke škole u Slavonskom Brodu
• Izgradnja i opremanje Srednje građevinske škole u Slavonskom Brodu
• Izgradnja školske športske dvorane Ekonomsko-birotehičke škole u Slavonskom Brodu
• Obnova zgrade i izgradnja školske športske dvorane Gimnazije u Novoj Gradiški
• Izgradnja i opremanje Doma za učenike srednjih škola u Slavonskom Brodu
• Izgradnja i opremanje Doma za učenike srednjih škola u Novoj Gradiški

• VISOKO ŠKOLSTVO
• Izgradnja i opremanje zgrade Veleučilišta Slavonski Brod
• Dogradnja i povećanje kapaciteta Studentskog centra Slavonski Brod
• Potpora projektu osnivanja Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Život i zdravlje
• Završetak izgradnje i opremanje Poliklinike Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu
• Izgradnja i opremanje zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Novoj Gradiški
• Uspostavljanje Regionalnog centra za edukaciju na području hitne medicinske pomoći u Slavonskom Brodu
• Ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu
• Liječnici obiteljske medicine u svim općinama
• Uređenje i opremanje ambulanti primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja Slavonski Brod i Nova Gradiška
• Uređenje i opremanje pedijatrijske ambulante u Slavonskom Brodu
• Uspostava Centra za palijativnu skrb

Kultura i sport
• Nastavak rekonstrukcije Gradskog muzeja Nove Gradiške
• Obnova Magistrata i dogradnja Muzeja Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu (ukupna vrijednost investicije je 23 milijuna kuna)
• Potpora obnovi tvrđava u Slavonskom Brodu i Staroj Gradiški
• Rekonstrukcija Općinske knjižnice u Brodskom Stupniku  
• Poticanje izvrsnosti u sportu i potpore sportskim udrugama

Share
 
Povezani tekstovi :

» Za župana zajedno HDZ, HSP AS, HSLS, HSS i SU

PREDSTAVLJEN IZBORNI PROGRAM ZA BRODSKO-POSAVSKU ŽUPANIJU9. svibnja 2013. predstavljen je izborni program za Brodsko-posavsku županiju za idući mandat župana Danijela Marušića, kandidata ponovo za župana. Javnosti su službeno predstavljeni...

Kolumne: Mario Filipi, dipl. pol.

Hrvatska i svijet
Kolumne: Mario Filipi

Kolumne: Prof. Ante Gradiška

Caro diario!
Kolumne: Prof. Ante Gradischa

LAG Zapadna Slavonija
 
Otvoren novi caffe bar u Benkovićevoj 16
 

Pomozite pronaći nestale

Klikni za više informacija
Nacionalna evidencija nestalih osoba