OPĆINA CERNIK

IZBORI 2021. – Vitomir Žakić u Općini Cernik jedini kandidat za načelnika, 4 liste za Općinsko vijeće

CERNIK,  13.  svibnja  2021. – U odnosu na ranije izbire u Općini Cernika za izvršnu i predstavničku vlast nema značajnijih promjena. Vitomir Žakić  jedini je kandidat za općinskog načelnika pa će tako HDZ  nastaviti  dosadašnji kontinuitet i imati načelnika iz svojih redova.  Što se tiče lista za izbor članova Općinskog  vijeća  novost je jedino lista  Domovinskog pokreta koji  po prvi puta izlazi na izbore u Općini Cernik.  Uz listu HDZ-e liste imaju HSS i SDP. 

 

DOMOVINSKI POKRET, nositelj liste  Josip Videc

Kandidatkinje/kandidati:

 

 1. JOSIP VIDEC; HRVAT; CERNIK, SVETOG ROKA 155; rođ. 01.02.1954.; OIB: 68997307477; M
 2. JASENKA KAPETANIĆ; HRVATICA; BAĆIN DOL, BAĆIN DOL 75; rođ. 18.02.1973.; OIB: 35446751161; Ž
 3. MIROSLAV VIDEC; NEPOZNATA; CERNIK, SVETOG ROKA 155; rođ. 28.04.1988.; OIB: 54441419319; M
 4. MARIO CIPRIĆ; HRVAT; CERNIK, SVETOG ROKA 143; rođ. 29.07.1980.; OIB: 66131965648; M
 5. SLAVKO KAPETANIĆ; HRVAT; BAĆIN DOL, BAĆIN DOL 73; rođ. 05.10.1970.; OIB: 25115387682; M
 6. MILKA LUKAČEVIĆ; HRVATICA; CERNIK, SVETOG ROKA 80; rođ. 18.07.1954.; OIB: 93049598590; Ž
 7. TOMISLAV VIDEC; HRVAT; CERNIK, SVETOG ROKA 155; rođ. 13.03.1978.; OIB: 22894161267; M
 8. MARIJA BIGOVIĆ; HRVATICA; BAĆIN DOL, BAĆIN DOL 65; rođ. 27.06.1935.; OIB: 00986239454; Ž
 9. NIKOLA VIDEC; HRVAT; CERNIK, SVETOG ROKA 155; rođ. 19.11.1992.; OIB: 35123951392; M
 10. IVANA DOŠLIĆ; HRVATICA; BANIĆEVAC, BANIĆEVAC 61; rođ. 07.12.1982.; OIB: 99564424559; Ž
 11. DENIS DOŠLIĆ; HRVAT; BANIĆEVAC, BANIĆEVAC 61; rođ. 19.01.1977.; OIB: 53932444146; M
 12. MARIJA AGA; HRVATICA; CERNIK, POŽEŠKA 200; rođ. 16.07.1981.; OIB: 97039574602; Ž
 13. KATICA SABLJAK; HRVATICA; ŠUMETLICA, ŠUMETLICA 84; rođ. 30.11.1973.; OIB: 50425784441; Ž

 

HDZ, nositelj liste Hrvoje Žakić

Kandidatkinje/kandidati:

 

 1. HRVOJE ŽAKIĆ; HRVAT; CERNIK, POTOČNA 16; rođ. 25.09.1974.; OIB: 11852849205; M
 2. MARIJA VUKŠIĆ; HRVATICA; CERNIK, FRANKOPANSKA 43; rođ. 24.01.1979.; OIB: 60659487577; Ž
 3. MIRA JURIŠIĆ; HRVATICA; PODVRŠKO, PODVRŠKO 78; rođ. 22.05.1971.; OIB: 51632373424; Ž
 4. MARKO BRADAŠIĆ; NEPOZNATA; OPATOVAC, OPATOVAC 22A; rođ. 17.09.1987.; OIB: 46015439692; M
 5. MARIJAN BAKUNIĆ; HRVAT; GILETINCI, GILETINCI 18; rođ. 21.05.1980.; OIB: 36030587413; M
 6. IVAN TADIĆ; HRVAT; BANIĆEVAC, BANIĆEVAC 11; rođ. 23.02.1963.; OIB: 04711419634; M
 7. ŽELJKO TUCIĆ; HRVAT; BAĆIN DOL, BAĆIN DOL 109; rođ. 10.01.1969.; OIB: 39653813333; M
 8. IRENA KULIĆ; NEPOZNATA; CERNIČKA ŠAGOVINA, CERNIČKA ŠAGOVINA 84; rođ. 30.10.1984.; OIB: 91116811992; Ž
 9. TOMISLAV ĐAKOVIĆ; HRVAT; CERNIK, ULICA AUGUSTINA KAŽOTIĆA 10; rođ. 04.11.1969.; OIB: 16223851577; M
 10. MARIJA JUGOVIĆ; HRVATICA; CERNIK, FRANKOPANSKA 118; rođ. 17.02.1982.; OIB: 88481616412; Ž
 11. DIJANA BETLACH SOKIĆ; HRVATICA; CERNIK, SVETOG ROKA 11; rođ. 08.12.1989.; OIB: 41465695080; Ž
 12. SANJA PODKONJAK; HRVATICA; CERNIK, FRANKOPANSKA 127; rođ. 09.03.1972.; OIB: 01547383914; Ž
 13. ZDRAVKO MIKANOVIĆ; HRVAT; PODVRŠKO, PODVRŠKO 1B; rođ. 19.07.1959.; OIB: 73279460125; M

 

HSS, nositelj liste  Dražen Buturac

Kandidatkinje/kandidati:

 

 1. DRAŽEN BUTURAC; HRVAT; CERNIK, SVETOG ROKA 145; rođ. 28.07.1966.; OIB: 38316883840; M
 2. IVANKA VINCETIĆ; HRVATICA; GILETINCI, GILETINCI 5; rođ. 26.11.1967.; OIB: 60343859987; Ž
 3. ZDRAVKO FILIPOVIĆ; HRVAT; CERNIK, POŽEŠKA 238; rođ. 26.07.1982.; OIB: 11758079577; M
 4. ANTUN VINCETIĆ; HRVAT; GILETINCI, GILETINCI 59; rođ. 31.07.1973.; OIB: 99117749096; M
 5. BLAŽENKA LUCIĆ; HRVATICA; BAĆIN DOL, BAĆIN DOL 9; rođ. 26.09.1972.; OIB: 80062918239; Ž
 6. MIŠO GUSIĆ; HRVAT; CERNIK, POŽEŠKA 26P; rođ. 20.03.1968.; OIB: 96079224138; M
 7. DIJANA CURIĆ; HRVATICA; OPATOVAC, OPATOVAC 25; rođ. 25.05.1984.; OIB: 67213290228; Ž
 8. MARIJA VINCETIĆ; HRVATICA; GILETINCI, GILETINCI 59; rođ. 28.01.1976.; OIB: 19096167027; Ž
 9. TOMISLAV CURIĆ; HRVAT; OPATOVAC, OPATOVAC 25; rođ. 03.03.1981.; OIB: 71869920123; M
 10. BOŽICA PEJANIĆ; HRVATICA; BAĆIN DOL, BAĆIN DOL 124; rođ. 03.04.1960.; OIB: 35376239264; Ž
 11. ZVONKO LAZIĆ; HRVAT; CERNIK, ĐURIĆEVA 34; rođ. 28.10.1977.; OIB: 91588625699; M
 12. SANDRA IVANOVIĆ; HRVATICA; CERNIK, FRANKOPANSKA 202; rođ. 24.10.1967.; OIB: 33310996004; Ž
 13. DOMINIK BUTURAC; HRVAT; CERNIK, SVETOG ROKA 145; rođ. 13.09.1997.; OIB: 83494061011; M

 

SDP, nositelj liste  Goran Paurić

Kandidatkinje/kandidati:

 

 1. GORAN PAURIĆ; HRVAT; CERNIK, POŽEŠKA 226; rođ. 13.07.1977.; OIB: 34996036476; M
 2. BRANKO TOMEK; HRVAT; CERNIK, FRANKOPANSKA 160; rođ. 03.08.1953.; OIB: 99988883015; M
 3. ANTUN LUCIĆ; HRVAT; BAĆIN DOL, BAĆIN DOL 42; rođ. 13.06.1966.; OIB: 91202751078; M
 4. TOMISLAV HUJBER; HRVAT; ŠAGOVINA CERNIČKA, ŠAGOVINA CERNIČKA 2A; rođ. 14.12.1965.; OIB: 30390939158; M
 5. PETRA VLAINIĆ; NEPOZNATA; CERNIK, SVETOG ROKA 127; rođ. 28.06.1990.; OIB: 91797620530; Ž
 6. DANIJEL MARIĆ; HRVAT; CERNIK, POŽEŠKA 99; rođ. 22.04.1987.; OIB: 37380744052; M
 7. SUZANA MARJANOVIĆ; HRVATICA; OPATOVAC, OPATOVAC 37; rođ. 10.02.1976.; OIB: 54317082312; Ž
 8. SANJA TIMARAC; HRVATICA; BAĆIN DOL, BAĆIN DOL 106; rođ. 31.01.1980.; OIB: 05199213933; Ž
 9. MARIJAN MATOŠEVIĆ; HRVAT; CERNIČKA ŠAGOVINA, CERNIČKA ŠAGOVINA 2B; rođ. 02.02.1984.; OIB: 98715553605; M
 10. LIUBA LUCIĆ; HRVATICA; BAĆIN DOL, BAĆIN DOL 42; rođ. 26.03.1968.; OIB: 43839190116; Ž
 11. RAZIJA MARIĆ; MUSLIMANKA; CERNIK, POŽEŠKA 99; rođ. 15.02.1962.; OIB: 03276034745; Ž
 12. IVAN VALEŠIĆ; HRVAT; BANIĆEVAC, BANIĆEVAC 41; rođ. 08.02.1975.; OIB: 43205817705; M
 13. MIRENA HUJBER; HRVATICA; CERNIČKA ŠAGOVINA, CERNIČKA ŠAGOVINA 2A; rođ. 11.06.1972.; OIB: 05758737387; Ž

 

Slične objave