OPĆINA OKUČANI

Za predsjednika Općinskog vijeća općine Okučani ponovo je izabran Ivica Pivac (HDZ)

OKUČANI, 8. lipnja 2021. – Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Okučani

za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je i u ovom mandatu izabran Ivica Pivac.

 

U prvom dijelu sjednice predsjedala je Ana Turkalj Žgela, pročelnica Jedinstvenog upravnog

odjela u općini Okučani, a potom Josip Agatić (HDZ) do izbora predsjednika. Sve odluke

usvojene su jednoglasno. Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća nazočan je bio

načelnik Aca Vidaković (HDZ), koji je na prošlim izborima potvrdio još jedan mandat.

Predsjednica Mandatne komisije Sanja Markanović, nakon uvida u izborni materijal objavila

je rezultate za izbor članova Općinskog vijeća Općine Okučani na izborima održanim 16.

svibnja 2021. godine.

 

Vijećnici su na znanje primili izvješće o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine

Okučani, uz konstataciju da je osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine. Svečano su

prisegnuli i pismenu prisegu potpisali.

 

Zbog nespojivosti obnašanja dužnosti, umjesto načelnika Ace Vidakovića, koji je mandat

općinskog vijećnika stavio u mirovanje, vijećnikom je sa liste HDZ-e postala  Anita Matić.

 

Članovi Općinskog vijeća Općine Okučani sa liste HDZ-e su : Marija Prechar, (umjesto Danijele Kašljević,  koja je svoj mandat stavila u mirovanje,  Josip Agatić, Branko Šimonji, Ivica Pivac, Perica Maras, Ivana Mijatović, Dragan Šimić, Marinka Blažević,  MilanVučković   i Anita Matić,  sa liste SDP-a članovi Općinskog vijeća su  Borislav Ojdanić i Gordana Kljaić i sa liste Samostalne demokratske srpske  Milenko Ećimović umjesto  Siniše Martinovića, koji je  mandat stavio u mirovanje jer je izabran za zamjenika općinskog načelnika iz redova srpske nacionalne manjine.

Slične objave