BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Predstavnici lokalne i područne samouprave upoznati s aktivnostima ostvarenja kvalitetnog i transparentnog pružanja usluga građanima

Autor bpz.hr

SLAVONSKI BROD, 17. siječnja 2023. – U Velikoj vijećnici županijske uprave danas je održan radni sastanak   s predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva financija.
Tema sastanka bila je pobliže poznavanje s ključnim aktivnostima koje se tiču sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu ostvarenja kvalitetnog i transparentnog pružanja usluga građanima te osiguranja jednakih mogućnosti.
Namjera sastanka je potaknuti efikasno obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i pobliže upoznavanje s ključnim aktivnostima koje se tiču sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu ostvarenja kvalitetnog i transparentnog pružanja usluga građanima te osiguranja jednakih mogućnosti.
Na sastanku je nazočio župan Brodsko-posavske županije Danijel Marušić , predstavnici općina i gradova,  državni tajnik Sanjin Rukavina kao i   službenici Ministarstva pravosuđa i uprave te Ministarstva financija. 
Na sastanku je istaknuto kako Ministarstvo pravosuđa i uprave poduzima brojne aktivnosti koje se odnose na unaprjeđenje različitih područja, među ostalim i aktivnosti koje se tiču sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, preduvjet kvalitetnog ostvarivanja ciljeva tih mjera je svakako dobra suradnja sa svim županijama, gradovima i općinama.
U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u provedbi je Reformska mjera – C2.2. R4 Funkcionalna i održava lokalna samouprava, čiji su nositelji provedbe Ministarstvo pravosuđa i uprave te Ministarstvo financija, u suradnji s drugim tijelima državne uprave.


Cilj Reformske mjere je uspostaviti kvalitetan i učinkovit sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz funkcionalno povezivanje jedinica, a radi uspostave učinkovitog, kvalitetnog i transparentnog pružanja usluga građanima, kako bi građani imali jednake mogućnosti za zadovoljavanje svojih potreba i interesa, bez obzira gdje žive.
K-G71.
Kako se moglo čuti na današnjem sastanku, namjera je jedinice lokalne samouprave koje ne raspolažu s financijskim, kadrovskim i drugim kapacitetima potrebnim za efikasno obavljanje određenih poslova iz njihova samoupravnog djelokruga potaknuti da te poslove obavljaju zajedničkim s drugom, odnosno drugim jedinicama lokalne samouprave te tako poboljšati njihove kapacitete.
U okviru navedene Reformske mjere planirana je Investicija C2.2. R4-I1 – Daljnja optimizacija i decentralizacija JLP(R)S putem potpore funkcionalnom spajanju, kojom će se poticati suradnja jedinica lokalne samouprave za zajedničko obavljanje poslova iz njihova samoupravnog djelokruga.
 Također, poticat će se i stvarno spajanje jedinica koje za isto imaju potrebe i iskažu interes. Vezano uz Reformsku mjeru, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave, slijedom koje je Ministarstvo financija objavilo Javni poziv za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave. Svrha dodjele pomoći na ime poticaja za zajedničko obavljanje poslova jedinica lokalne samouprave jest da se veći broj jedinica uključi u takav način obavljanja poslova.

Nadalje, iskorištena je prigoda ukazati da Ministarstvo pravosuđa i uprave provodi projekt „ Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave “, čija je svrha uspostaviti digitalnu platformu za praćenje kapaciteta jedinica za obavljanje poslova iz njihova djelokruga. Jedan od ključnih rezultata navedenog Projekta je uspostava IT sustava – Središnje baze podataka o kapacitetima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korisnici kojeg će biti i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
U cilju upoznavanja predstavnika gradova i općina s navedenim aktivnostima. Ministarstvo pravosuđa i uprave u suradnji s Ministarstvom financija organizira sastanak na području svake pojedine županije.

 

Slične objave