HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Više od 5.000 vatrogasaca u sanaciji posljedica nevremena

Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra do sada je zabilježeno 1.727
intervencija u kojima je sudjelovalo 5.313 vatrogasaca sa 1.816 vozila. Najviše intervencija je
zabilježeno na području Zagrebačke i Karlovačke županije te Grada Zagreba.
Podaci po županijama:
 Grad Zagreb: zabilježeno 220 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno
sudjelovalo oko 660 vatrogasaca sa 200 vatrogasnih vozila.
 U Zagrebačkoj županiji zabilježeno je 645 tehničkih intervencija na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 1950 vatrogasaca sa 650 vatrogasnih vozila.
 U Karlovačkoj županiji zabilježena je 216 tehničkih intervencija na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 650 vatrogasaca sa 232 vatrogasnih vozila
 U Sisačko-moslavačkoj županiji su zabilježene 158 tehničkih intervencija na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 474 vatrogasaca sa 162 vatrogasna vozila.
 U Osječko-baranjskoj županiji bilježimo 22 tehničke intervencije na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 85 vatrogasaca sa 31 vatrogasnim vozilom.
 U Požeško-slavonskoj županiji bilježimo 165 tehničkih intervencija na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 495 vatrogasaca sa 171 vatrogasnih vozila.
 U Vukovarsko-srijemskoj županiji bilježimo 40 tehničkih intervencija na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 96 vatrogasaca sa 22 vatrogasnih vozila.
 U Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježeno je 45 tehničkih intervencija na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 235 vatrogasaca sa 73 vatrogasnih vozila.
 U Varaždinskoj županiji zabilježena je 21 tehnička intervencija na kojima je
kumulativno sudjelovalo 67 vatrogasaca sa 47 vatrogasnih vozila.
 U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji bilježimo 43 tehničke intervencije na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 153 vatrogasca sa 59 vatrogasnih vozila.
 U Brodsko-posavskoj županiji bilježimo 65 tehničkih intervencija na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 195 vatrogasaca sa 72 vatrogasnih vozila.
 U Koprivničko-križevačkoj županiji bilježimo 14 tehničkih intervencija na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 37 vatrogasaca sa 14 vatrogasnih vozila.
 U Primorsko-goranskoj županiji bilježimo 23 tehničke intervencija na kojima je
kumulativno sudjelovalo oko 70 vatrogasaca sa 23 vatrogasna vozila.

 U Istarskoj županiji bilježimo 50 tehničkih intervencija na kojima je kumulativno
sudjelovalo oko 146 vatrogasaca sa 74 vatrogasnih vozila.
Kontakt: Nina Francetić, mediji@hvz.hr, 091/112-0003.

Slične objave