POGOVOR

„TREBAMO TE , KRISTE !“

Braću Domagoja i Krešimira Jakumetović upoznao sam u župi Sv. Josipa Radnika u vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo Naselje u kojoj sam službovao kao župnik od 2008. do 2017. godine. Jednog dana, nakon večernje svete mise, braća  su došla u sakristiju i  uljudno se  predstavili . Već nakon našeg prvog susreta ponudili su mi veliku sliku MILOSRDNOG ISUSA da je stavim u župnoj crkvi na nekom vidljivom mjestu. I stavili smo ju tik uz Svetohranište tako da ju se može  vidjeti  sa svih strana crkve. Danas, kad više nisam na župničkoj službi u vukovarskoj  gradskoj četvrti Borovo naselje, ta  mi slika  govori više o njima dvojici nego li sve njihove riječi.

Negdje sam pročitao da postoje, svjetonazorski gledano, dvije skupine ljudi: prvi su  koji su Boga našli, a drugi su oni koji Boga traže! Oni koji su Boga našli to su sveci i drugi miljenici Božji, a drugi  koji Boga traže to smo mi , tu su i braća Jakumetović! Milosrdni Isus je nagrada onima koji su ga našli, miljenicima Božjim, a ranjeni Isus je put kojim se dolazi do njegova milosrđa. Za braću Domagoja i Krešimira  mogu reći da zasigurno spadaju u onu drugu skupinu.

U svojoj najnovijoj knjizi „TREBAMO TE, KRISTE „ oni to i pisanim riječima javno ispovijedaju. Na samoj naslovnici braća su dala otisnuti, ne lik Milosrdnog Isusa, nego Isusa Patnika s trnovom krunom i kapima krvi  kojima  se znojio. Tragačima   Domagoju i Krešimiru zacijelo je bliži Vukovarski Ranjeni Isus  kako  bi lakše došli  do Milosrdnog Isusa. Veliki sv. Augustin pišući  u svojim „ Ispovijestima  „ o Raspetom Isusu na Veliki petak da je on : „ Victor quia victima!“ Što u prijevodu znači :“    POBJEDNIK JER JE ŽRTVA !“

 Kad su saveznici, u drugom svjetskom ratu bombardirali Hitlerovu Njemačku, nije bio pošteđen niti grad Freiburg. Od  razornih savezničkih granata nije bio  pošteđen niti  Raspeti Krist koji je visio u dvorištu tamošnjeg samostana. Krhotine granate odsjekle su, već raspetom Isusu, noge i ruke a stradale su  i njegove  usne! Kad su ratne strahote prošle netko je dao napisati ispod tog križa vrlo znakovitu molitvu iz 14. st.  koju ovdje prenosimo.

„ Vi ste Kristove ruke, Krist više nema ruku! On ima samo vaše ruke kako bi i danas ljude mogao grliti!

Krist nema više nogu! On ima samo vaše noge kako bi ljude mogao i danas privoditi na njegov put!“

Krist nema više usana! On i ima samo vaše usne ! Mi smo  i danas živi svjedoci  njegove Radosne poruke  riječima  i djelima!“

Svoj pogovor završit ću citirajući ponovno velikog kršćanskog mislioca sv. Augustina: „ Bože, svugdje sam te tražio ,a ti si bio u meni, a ja sam bio izvan sebe!“ Ako je tvoj Bog mrtav potraži ga u knjizi braće Jakumetovića tamo ćeš ga  živoga naći!

Slične objave